Charlotte Walraad

HOE LANGAfhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld tussen de 10 en 25 sessies, een uur per week.

psychomotorische kindertherapie
DSC00717

Onderzoeksfase.
Deze bestaat uit een intakegesprek met de ouders, het verzamelen van gegevens uit school- en medische dossiers, en observatie in de thuis- of schoolsituatie. Daarnaast komt het kind een aantal keer naar de psychomotorische therapeut voor onderzoek en observatie. Er wordt gekeken naar verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze worden, tezamen met al eerder verzamelde gegevens, in een behandelplan verwerkt. De bevindingen worden met de ouders besproken.

Advies
Als daar een advies uitkomt om te starten met psychomotorische therapie, en ouders gaan akkoord, wordt er gestart met de behandeling.

Behandelfase
Daarna volgt de behandelfase, waarin het kind wekelijks op een vast tijdstip naar de therapieruimte komt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten.
Over het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond.
Tussentijds zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met de ouders/opvoeders en eventuele andere betrokkenen.