Charlotte Walraad

WANNEERZit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Heeft u moeite met het gedrag van uw kind en weet u niet waar dat gedrag vandaan komt? Zoekt u hulp bij een gerichte aanpak?

psychomotorische kindertherapie

Pasted Graphic

Gedrag
U signaleert een gedragsverandering bij uw kind. Uw kind kan bijvoorbeeld afwijzend zijn in het contact naar u, vriendjes of leerkrachten. Ook kan het zich lusteloos of depressief voelen.

Daarbij kan het kind teruggetrokken, impulsief, boos of agressief zijn. Of er is sprake van aandachts-, leer- en/of slaapproblemen. Vaak spelen een negatief zelfbeeld, onzekerheid of (faal-)angst een rol.

Lichaamstaal
Het zich niet lekker voelen kan zich uiten in gespannenheid, wat te zien is in de beweging. Onhandig, traag of houterig bewegingsgedrag komt voor, maar ook onstuimigheid en ongeremdheid. Vaak is er sprake van weinig lichaamsbesef, waardoor het kind als het ware aan zichzelf voorbij gaat. Uw kind komt niet tot rust.


Het kind geeft signalen af, maar de oorzaak is niet altijd duidelijk.
U kunt dan contact opnemen met de psychomotorische kindertherapeut.