Charlotte Walraad

MET WIECharlotte Walraad-Koning

PABO
basis en speciaal onderwijs
Post HBO PMKT Le Bon Depart
EMDR
oplossingsgericht werken
Rots en Water
PSBK

psychomotorische kindertherapie

DSCF1231
Charlotte Walraad is van oorsprong leerkracht, en heeft veel ervaring met kinderen binnen het regulier en het speciaal basisonderwijs. Ze heeft ervaring met kinderen met ernstige gedragsproblemen, autisme, ADHD, ernstige spraak-taalproblematiek, slechthorendheid en hoogbegaafdheid. In oktober 2008 heeft ze de studie psychomotorische kindertherapie afgerond aan de post-HBO-opleiding Le Bon Depart in Utrecht. Vanaf 2010 is zij tevens bevoegd om EMDR toe te passen bij kinderen met traumatische ervaringen.

“ Kinderen zijn ontwapenend, oorspronkelijk en divers. Mijn betrokkenheid bij kinderen die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn, is groot. In het onderwijs kwam ik soms kinderen tegen, die meer nodig hadden dan wat ik kon bieden als leerkracht. Kinderen die duidelijk niet lekker in hun vel zaten en diepliggende, vaak sociaal-emotionele problemen hadden. In mijn huidige vak als kindertherapeut kan ik tegemoet komen aan wat deze kinderen op dat moment vragen: verheldering, verwerking en ruimte om zich verder te ontwikkelen. Psychomotorische therapie is daarbij een effectieve ingang: kinderen leren, ontdekken en groeien al bewegend en spelend. Een kind dat makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenoten, op school en in het gezin. “

Als geregistreerd therapeut staat Charlotte ingeschreven in het beroepsregister van de landelijke beroepsvereniging NVPMKT (www.nvpmkt.nl) . Hiervoor neemt ze deel aan supervisie, intervisie, na- en bijscholing. Ze conformeert zich aan de beroepscode waarin het klachtenreglement is opgenomen.